Fundusz sołecki 2016

Fundusz sołecki 2016

25 września godz. 18:00 zebranie wiejskie ws. podziału funduszu sołeckiego w remizie OSP Niestachów.

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy na mocy uchwały Rady Gminy. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do Burmistrza przez sołectwo wniosku.Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji, o której mowa w art. 3 ust. 2, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Czytaj więcej O tej wersjiFundusz sołecki 2016